PUBLIKACE

VYBRANÉ PUBLIKACE ČLENŮ NAŠEHO VÝZKUMNÉHO TÝMU

Vlk, A., Fojt, O. & Stanzel, J. (2020). Performace of public R&D systems: Case study of Visegrad Countries. The Hungarian Educational Research Journal.

Fusek, M., Kovaříčková, K., & Vlk, A. (2020). Věda pro společnost: Spolupráce a technologický transfer v oblasti chemie a biochemie. VŠCHT Praha, Praha.  

Kačena, L. (2020). Jak přistupovat k řízení výzkumných infrastruktur: Cíle podpory ze strany státu. In A. Vlk (Ed.). SCIPO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. alevia, TC AV ČR, TERI, Praha, pp. 97-104.

Vlk, A. (2020). Jak přistupovat k řízení výzkumných infrastruktur: Konceptuální rámec projektu INFRAM. In A. Vlk (Ed.). SCIPO 2020: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. alevia, TC AV ČR, TERI, Praha, pp. 85-96.

Vlk, A. & Kačena, L. (2019). Inovační strategie České republiky 2019-2030 v kontextu české výzkumné politiky. In A. Vlk (Ed.). Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019. alevia, TERI, Praha, pp. 11-26.

Fojt, O. & Vlk, A. (2019). Jak vnímat kvantitativní indikátory při posuzování výzkumných politik, ERGO, 14 (01), pp. 29-34.

Fojt, O. & Vlk, A. (2018). Srovnání zemí V4 a vědní politika ČR - příběh se šťastným koncem?. In A. Vlk (Ed.). Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018. alevia, Praha, pp. 6-20.

Vlk, A. & Stiburek, Š. (2018). Diversification, Autonomy and Relevance in Higher Education in the Czech Republic. In 3rd Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings, Budapest, Corvinus University of Budapest, Central European University. pp. 193-199. 

Vlk, A. & Stiburek, Š. (2018). Study Success at the Clash Point of Excellence and Social Dimension. In A. Curaj, L. Deca & R. Princiope (Eds.). European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies, Springer, Cham, pp. 189-202.

Stiburek, S., Vlk, A. & Švec, V. (2017). Study of the success and dropout in the higher education policy in Europe and V4 countries. In Hungarian Educational Research Journal, 7 (1), pp. 43-56.

Vlk, A., Stiburek, S. & Švec, V. (2016). Dropout Calculation and related policies in Czech Higher Education. In Efficiency and Responsibility in Education 13th International Conference Proceedings, 650-657, Czech University of Life Sciences Prague.

Švec, V., Vlk, A., & Stiburek, S. (2015). Dropout Policy in Czech Higher Education: Can Universities Serve Several Masters? In Central European Journal of Public Policy, 9 (1), pp. 126-147.

Vlk, A. (2015). Challenges for Modern Universities: Finding the Balance Between Teaching, Research and Third Role. In Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings, 49-59, Budapest, Corvinus University of Budapest Digital Press.

Vlk, A. & Nantl, J. (2010). A Decade of Higher Education Reforms in the Czech Republic: The Good Times and the Bad Times. Paper presented at the annual meeting of the Seventeenth International Conference of the Council for European Studies, Grand Plaza, Montreal.

Vlk, A. (2010). Can We Accelerate the Knowledge Transfer between R&D and Business? Case Study of the EU-funded Systematic Projects on the National Level in the Czech Republic. In A. Klucznik-Toro, K. Bódis & I. K. Páll (Eds.). From Higher Education to Innovation, Publikon Publishers / ID Research, Budapest.

Vlk, A. (2009). The good times and the bad times - case study on a tertiary education reform in the Czech Republic. In A. Klucznik-Toro, A. Csepe & D. Kwiatkowska-Ciotucha (Eds.) Higher Education, partnership, innovation, Publikon Publishers / ID Research, Budapest.

Vossensteyn, J.J., A. Vlk & J. File (Eds.) (2008). From the North West, Case studies on strategic management and quality assurance in Russian higher education, Novgorod: Novgorod State University Press.

Vlk, A, Westerheijden, D., & Wende, M.C. van der. (2008). GATS and the steering capacity of a nation state in higher education: case studies of the Czech Republic and the Netherlands. In Globalisation, Societies and Education, vol. 6, num. 1, pp. 33-54.

Vlk, A. (2007). Current issues in Tertiary Education in the Czech Republic. In J. Kalous, J. Štoček & A. Veselý (Eds.) Education Policy Studies in the Czech Republic, Aleš Čeněk, Plzeň.

Vlk, A. (2006). Higher Education and GATS, UT/CHEPS, Enschede.

Svatoň, O. & Vlk, A. (2004). Academic staff: The extraordinary species Homo Academicus. In J. Enders & E. de Weert (Eds.) The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe, GWE, Frankfurt/Main.

Münsterová E, J. Baštová J. & A. Vlk (2002). A Case Study of the Students' View on the Educational Process and on University Management. In Responding to Student Expectations, Paris: OECD.