NÁŠ TÝM

ALEŠ VLK

Aleš získal magisterský titul ze sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 obhájil doktorát v oblasti vysokoškolské politiky na Twente Universiteit v Nizozemí. V rámci své pracovní kariéry působil krátce v Asociaci evropských univerzit (EUA) v Bruselu, dále jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od roku 2008 je společníkem a jednatelem společnosti alevia, která se zaměřuje na poradenství, školení a projekty pro sektor výzkumných organizací. Působí především jako lektor, facilitátor a moderátor. V současné době Aleš vyučuje politiku výzkumu a vývoje a vysokoškolskou vzdělávací politiku jako externí spolupracovník na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho akademické zájmy patří vysoké školství a vědní politika. Od založení působí jako ředitel TERI.

E-mail: ales.vlk (at) teri-institute.eu

JIŘÍ NANTL 

Jiří je odborníkem v oblasti školství a politiky se zaměřením na správu, řízení a zajišťování kvality vysokých škol a systémů. Vystudoval právo, politologii a sociální politiku a dále získal postgraduální vzdělávání LLM. Během své profesní kariéry působil na různých univerzitních pozicích včetně vedoucího a ředitele korporátních vztahů Masarykovy univerzity. Několik let strávil ve veřejné sféře jako ředitel odboru vysokého školství a později náměstek ministra školství. Jiří je hlavním spoluautorem českého vysokoškolského kvalifikačního rámce a vedl přípravy na strategii národní vzdělávací politiky do roku 2020. V současné době působí jako ředitel Středoevropského technologického institutu Masarykova univerzita  v Brně (CEITEC MU) a je předsedou správní rady TERI. Jiří je od roku 2004 také učí veřejnou správu a vzdělávací politiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil v řadě správních rad vysokých škol v České republice a v expertních panelech v oblasti vzdělávací politiky, včetně národního týmu Bologna Experts a České národní rady pro kvalifikaci.

E-mail: jiri.nantl (at) teri-institute.eu

KAREL ZUSKA

Karel v roce 1983 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1985 dokončil profesní přípravu a získal kvalifikaci soudce. V následujících letech pracoval jako předseda Senátu Okresního soudu v Praze 5. Jako poradce Českého sportovního svazu byl zapojen do transformace a legalizace profesionálního fotbalu a ledního hokeje v České republice. V letech 1987 až 1992 byl členem právního výboru Evropské olympijské asociace. V roce 1990 složil advokátní zkoušku, stal se advokátem a zahájil soukromou praxi. V roce 2006 byl zapsán jako rozhodce u rozhodčího soudu při Obchodní komoře České republiky a Zemědělské komoře České republiky pro obchodní případy. Jako jmenovaný partner právní firmy HOLEC, ZUSKA & Partners odpovídá především za právní služby poskytované veřejné správě a vládním orgánům a specializuje se na VaVaI, státní podporu, veřejné zakázky a projekty veřejné infrastrukturyV TERI patří mezi oblasti jeho zájmu právní rámec výzkumu a vývoje a pravidla hospodářské soutěže. Je členem správní rady TERI. 

E-mail: karel.zuska (at) teri-institute.eu

OTAKAR FOJT

Otakar obdržel vysokoškolský titul z biomedicínského inženýrství (1994) a PhD (1997) na VUT v Brně. V letech 1996 a 1997 byl na stipendijním programu Chevening na Oxfordské univerzitě. Pak pracoval čtyři roky jako postdoktorandský vědecký pracovník na katedře matematiky na University of York a dále na Fields Institute v Torontu. V letech 2001 a 2002 byl generálním ředitelem malé technologické společnosti působící ve střední Evropě. V poslední době Otakar pracuje jako Senior Science & Innovation Advisor na britském velvyslanectví v Praze. Je členem vědecké a inovační sítě vlády Spojeného království, skupiny 90 profesionálů vědecké diplomacie se sídlem na britských ambasádách ve 30 zemích po celém světě. V roce 2003 převzal nově vytvořenou pozici v Praze a rozvinul ji do současného stavu. Organizuje a účastní se mnoha mezinárodních konferencí, které se zabývají různými oblastmi vědy a vědní politiky, od inovací, přenosu technologií, práv duševního vlastnictví, biomedicínského výzkumu a Horizon2020 až po publikační politiku s otevřeným přístupem, bezpečnost nanotechnologií, globální rizika a výzvy tisíciletí. Také popularizuje britskou vědu.  V TERI se Otakar se zabývá vědní politikou, mezinárodními aspekty výzkumy a vývoje a komunikací vědy. Je členem správní rady TERI. 

E-mail: otakar.fojt (at) teri-institute.eu

JAN STEJSKAL

Jan získal magisterský titul v oboru ekonomie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V následujících letech pracoval jako projektový manažer v Jihočeské obchodní komoře a zodpovídal za návrh a realizaci regionální inovační strategie. Podílel se také na založení Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání a Jihočeského vědeckotechnického parku. V roce 2002 založil vlastní společnost PS inovace, která poskytuje služby mnoha vysokým školám a dalším výzkumným organizacím v České republice. Hlavním zaměřením společnosti je příprava a realizace projektů v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, výzkum a vývoj a inovativní podnikání. Jan je zodpovědný za poskytování služeb v oblasti realizace projektů, udržitelnosti výzkumných kapacit, státní podpory a také za přípravu evropských strukturálních a investičních fondů souvisejících s VaVaI. Patří mezi zakladatele TERI.

E-mail: jan.stejskal (at) teri-institute.eu

ŠIMON STIBUREK

Šimon vystudoval magisterský obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako referent na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v odboru vysokoškolského vzdělávání, kde byl zodpovědný za analýzy, strategické programy a vypracování politických dokumentů. Od roku 2014 pracoval jako analytik v berlínské společnosti CHE Consult, která poskytuje strategické poradenství vysokoškolským institucím a provádí výzkumné studie v této oblasti. Podílí se zejména na celoevropských rozsáhlých průzkumech zaměřených na mezinárodní mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a dobrovolnictví. V TERI se Šimon účastní projektů souvisejících se studijiní neúspěšností a vysokoškolským vzděláváním obecně.

E-mail: simon.stiburek (at) teri-institute.eu

MARTIN RYCHLÍK

Martin vystudoval etnologii a teorii kultury na Karlově univerzitě v Praze, kde také získal doktorát. Několik měsíců strávil na Tokijské univerzitě studiem vědecké komunikace. Svou profesní kariéru zahájil v České tiskové kanceláři, následoval časopis EURO, portál Česká pozice a Lidové noviny. V současné době pracuje jako redaktor on-line časopisů Univerzity Karlovy. V TERI je jeho hlavní oblastí zájmu vědecká komunikace.

E-mail: martin.rychlik (at) teri-institute.eu

LUKÁŠ KAČENA

Po ukončení studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pracoval Lukáš v letech 2006 až 2013 jako konzultant společnosti Ernst & Young. Poté působil jako programový ředitel v Technologické agentuře České republiky. V současné době pracuje jako nezávislý odborník a přednášející v oblasti výzkumu a vývoje a veřejného sektoru. V TERI se zaměřuje na vědní politiku, dopad výzkumu a vývoje a výzkumnou infrastrukturu.

E-mail: lukas.kacena (at) teri-institute.eu

JIŘÍ STANZEL

Jiří vystudoval veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v roce 2016. Pracuje v poradenské a vzdělávací společnosti alevia zaměřené na akademický a výzkumný sektor. Byl členem týmů několika projektů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a hodnocení VaV. Je také projektovým manažerem on-line portálu zaměřeného na vědeckou politiku a výzkum a vývoj. V TERI pracuje na projektech týkajících se vysokoškolského vzdělávání a vědní politiky.

E-mail: jiri.stanzel (at) teri-institute.eu

STÁŽIS

TERI nabízí stáž pro studenty vysokých škol se zvláštním zájmem o vysokoškolskou a vědeckou politiku. Následující studenti absolvovali stáže v TERI:

Jiří Stanzel, Česká republika (2015-2016)

Eliška Dubovská, Slovensko (2017)

Nikolas Soumar, Česká republika (2018)

Barbora Buřičová, Česká republika (2019)