AKTIVITY

VÝZKUM

TERI v souladu se svým posláním provádí nezávislý výzkum v oblastech vysokoškolského vzdělávání, vysokoškolské vzdělávací politiky a vědní politiky. 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA

Členové týmu TERI vyučují jako externí spolupracovníci na českých vysokých školách (Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně). Působí také jako lektoři v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, legislativy vysokoškolského vzdělávání atd. 

PORADENSTVÍ

Členové TERI se jako odborníci podíleli na přípravě některých právních nebo strategických dokumentů v oblasti terciárního vzdělávání, jako je například Rámec kvalifikace vysokoškolského vzdělávání České republiky nebo Bílá kniha o terciárním vzdělávání.